Ruimte voor je slogan

Keer Diabetes 2 Om

Met het groepsprogramma: “ Keer Diabetes 2 Om” is het mogelijk medicatie af te bouwen. Hierdoor voelen deelnemers zich energieker en raken ze centimeters buikomvang kwijt.


Keer Diabetes2 Om is een multidisciplinair leefstijlprogramma van Voeding Leeft gericht op het omkeren van diabetes type 2. Het zet voeding, beweging en ontspanning in als medicijn. Zelfzorg is hierbij een sleutelwoord. Keer Diabetes 2 Om helpt deelnemers hun leefstijl zo aan te passen dat zij gezonder kunnen worden en blijven.


Deelnemers aan Keer Diabetes 2 Om werken in groepen van maximaal 20 personen aan leefstijlverbetering. Onder begeleiding van ervaren en speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundigen, leefstijlcoaches, diëtisten en koks. Deze professionals werken samen met de hoofdbehandelaar (huisarts of medisch specialist) van de deelnemer en praktijkondersteuners of diabetesverpleegkundigen.

Het programma duurt twee jaar en bestaat uit meerdere bijeenkomsten op buitenlocaties en intensieve nazorg. Het programma start met een tweedaagse. Er zijn live en online terugkomdagen. De nazorg wordt online en telefonisch aangeboden.
Wilt u meer weten? www.keerdiabetes2om.nl; Voeding Leeft is op werkdagen telefonisch bereikbaar voor al uw vragen: 020-221 79 06

Wilt u mee doen?
http://keerdiabetesom.nl/inschrijven/

Of een van onze (online)  informatiebijeenkomsten bezoeken?
http://keerdiabetesom.nl/informatiebijeenkomst