Ruimte voor je slogan

Vergoeding individuele cliënten

Alle zorgverzekeraars vergoeden voedingsadvies en dieetbegeleiding op indicatie van een arts. Ik adviseer u om uw huisarts of specialist om een verwijsbrief te vragen maar natuurlijk is ook zonder verwijzing een afspraak te maken.
 

Basisverzekering

 

De diëtist is voor 3 uur (contacttijd plus uitwerktijd) per jaar opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Over de vergoedingen die binnen de basisverzekering vallen betaalt u jaarlijks een eigen risico. De kosten van 3 uur dieetadvisering bedragen circa €180. Mogelijk heeft u hierna nog recht op vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering; die consulten vallen dan buiten het eigen risico.
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico; voor hen zijn de 3 uur dieetadvisering geheel kosteloos.

Wanneer u een chronische ziekte heeft die onder de ketenzorg valt (bijvoorbeeld diabetes, COPD, obesitas of een hart- en vaatziekte) dan worden de kosten van dieetadvisering voor u vergoed door de ketenorganisatie; in onze regio is dat Zorggroep Synchroon. Hiervoor wordt geen aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Uw huisarts kan u vertellen of u voor een DBC-verwijzing naar de diëtist in aanmerking komt.

 

Aanvullende verzekering

Dieetadvisering is vaak opgenomen in aanvullende pakketten. Wanneer de vergoeding vanuit de basisverzekering is opgesoupeerd wordt de aanvullende verzekering aangesproken. U kunt in uw eigen polis onder dieetadvisering zien hoe groot die vergoeding voor u is.