Ruimte voor je slogan

Vergoeding individuele cliënten

Alle zorgverzekeraars vergoeden voedingsadvies en dieetbegeleiding op indicatie van een arts. Het advies is om uw huisarts of specialist om een verwijsbrief te vragen maar natuurlijk is ook zonder verwijzing een afspraak te maken.
 

Basisverzekering

De diëtist is voor 3 uur (contacttijd plus uitwerktijd) per jaar opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Over de vergoedingen die binnen de basisverzekering vallen betaalt u jaarlijks een eigen risico. De kosten van 3 uur dieetadvisering bedragen circa €180. Mogelijk heeft u hierna nog recht op vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering; die consulten vallen dan buiten het eigen risico ook al heeft u dit dan nog niet vol.
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico; voor hen zijn de 3 uur dieetadvisering geheel kosteloos.


Wanneer u een chronische ziekte heeft die onder de ketenzorg valt (bijvoorbeeld diabetes, COPD, obesitas of een hart- en vaatziekte) dan worden de kosten van dieetadvisering voor u vergoed door de ketenorganisatie; in onze regio is dat Zorggroep Synchroon. Hiervoor wordt geen aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Uw huisarts kan u vertellen of u voor een DBC-verwijzing naar de diëtist in aanmerking komt.

 

Aanvullende verzekering

Dieetadvisering is vaak opgenomen in aanvullende pakketten. Wanneer de vergoeding vanuit de basisverzekering is opgesoupeerd wordt de aanvullende verzekering aangesproken. U kunt in uw eigen polis onder dieetadvisering zien hoe groot die vergoeding voor u is.